Öncelikle Umre ibadeti için yapılması gereken farz ve sünnetlere geçmeden önce birkaç konuyu belirtmek isteriz. Bunlar ;

– Umre ibadetini huzur içinde yapmak istiyorsanız, kendi fikirlerinizi ön plana almadani kafile başkanı ve din görevlilerinin ikazlarına kulak vermelisiniz. Kendi rahatımız için onların tavsiyelerine uymalıyız.
– Umre ibadeti süresince dünyevi konulardan söyleşi etmemeli (siyaset,ticaret vs.), hiçbir konuda iddialaşmamalıyız. Bu tarz şeylerin umrenin manevi atmosferini bozacağını hatırımızda bulundurmalıyız.
– Umre seyahatimizin her anının ibadet olduğunu düşünerek, her an dua, zikir, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife ile meşgul olmalıyız.

Şimdi Umre ibadetimizin gerçekleşmesi için yapılması gereken şeyleri size maddeler halinde sıraladık. Bazı maddelerde ayrıntılı bilgiler gerektiği için cümlenin sonundaki linkleri tıklayarak ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Sırası ile umre yapmak için;

1. Mikat sınırlarının herhangi birine çıkılarak, ihrama giysisi giyilir.

Mekke-i Mükerreme’ye Hac yada Umre maksadıyla girmek isteyenlerin, ihrama girmeden geçmeleri caiz olmayan yerlere Mikat sınırı denir. Kabe-i Muazzama’yı çevreleyecek biçimde beş adet mikat yeri vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

Zü’l-Huleyfe (Abar-ı Ali): Medine tarafınca gelenler, buraya geldikleri vakit şartlarını yerine getirdikten sonrasında ihrama girerler. Türkiye’den Medine’ye gelmiş olanlar, Medine’de bir müddet kaldıktan sonrasında Mekke’ye giderken burada ihrama girerler.

Havayoluyla Türkiye’den Cidde’ye gelenler ise, mikat sınırını havada geçecekleri için, Türkiye’de ki havalimanında ihrama girerler.

 

 

2. İhrama niyet edilerek, 2 rekat ihram namazı kılınır.

Türkiye’den Medine’ye gelip ordan da Mekke’ye geçenler Zü’l-Huleyfe (Abar-ı Ali)’de, Türkiye’den direk Cidde’ye gidenler ise havalimanında ihrama girerler, niyetlerini edip, namazlarını kılarlar. (Kerahat vakti dışında her zaman kılınabilir)

Niyet ettim Allah rızası için ihram namazını kılmaya deriz ve tekbirimizi alırız. Peygamber efendimiz, namazımızın ilk rekatında Fatiha’dan sonrasında Kafirun suresi , ikinci rekatında Fatiha’dan sonra İhlas suresi okumuştur. Dolayısıyla bu sureleri biliyorsak onun sünnetini yerine getirmek en doğrusudur. Eğer bilmiyorsak bildiğimiz herhangi bir sureyi okuyabiliriz.

Namazımızı da kıldıktan sonra umre için niyet ederiz. Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak isterim, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle şeklinde niyetimizi ederiz ve artık bundan sonrasında bizim için ihram yasakları adım atmıştır.

 

3. Telbiye,tekbir, salavat-ı şerife okunarak Harem-i Şerife’ye doğru yola çıkılır.

Kabe görüldüğünde salatatlar, telbiyeler ve tekbirlerin okunması kesilir. İhram Yasaklarına dikkat edilerek, kadınlar sesini yükseltmeden, erkekler de aşikare olmak suretiyle, telbiye, tekbir, salavat-ı şerife okunarak yolculuğa devam edilir.

Telbiye :
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
‘’Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’lmülke lâ şerike lek’’
Anlamı: “Emrine âmâdeyim Allah’ım, buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrine âmâdeyim! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiç bir ortağın yoktur.”

 

4. Beytullah’ın o mübarek avlusuna çıkılır ve Kabe tavaf edilir. Tavafı bitirdikten sonrasında 2 rekat tavaf namazı kılınır.

Tavaf, bir şeyin çevresinde dönmek anlamında olup, Hacer-i Esved’in hizasından başlayarak Kabe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönüşlerin herbirine “şavt” denir. Tavafın Kabe çevresinde yapılacağını “… ve Beyt-i Atik-i (Kabe’yi) tavaf etsinler.“ ifadelerini içeren ayetten anlamaktayız.

Tavaf’ın Mescih-i Haram içinde kısaca Kabe’nin etrafında yapılması icap eder. Kabe’nin çevresinde tavaf yapılan yere Metaf (tavaf mekanı) denir. Burada tavaf yapıldığı benzer biçimde, mescidin üst katlarından, Kabe’nin çevresi dolaşılarak da tavaf yapılır. O zaman alan birazcık geniş tutulmuş olur. Ancak Harem-i Şerif’in dşından dolaşanlar, tavaf yapmış sayılmazlar.

Tavaf’a başlamadan, en önce niyet ettim Allah rızası için umre tavafını meydana getirmeye diye niyet edilir. Kabe’yi sol tarafımıza alarak tavafın şavtlarına başlarız. Her şavta okunması ihtiyaç duyulan dualar vardır. Elimizde bir kitapçık yardımıyla bu duaları bakarak okuyabiliriz. Bunun yerine zikir, salavat, Rabbena dualarını da okuyabiliriz.

Kabe çevresinde 7 kez dönerek tüm şavtlarımızı tamamladığımızda tavaf namazı kılmamız gerekmektedir. Tavaf namazını Makam-ı İbrahim’in gerisinde kılmak müstehaptır. Orada yer olmadığı taktirde herhangi uygun bir yerde kılmakta caizdir. Niyet ettim Allah rızası için tavaf namazını kılmaya diye niyet edip namazımıza başlarız. Sünnet olan aynı ihram namazında olduğu benzer biçimde namazımızın ilk rekatında Fatiha’dan sonrasında Kafirun suresi , ikinci rekatında Fatiha’dan sonrasında İhlas suresini okumak sünnettir. Namazımızı da kıldıktan sonra tavafımız bitmiş olur.

SHARE TWEET SHARE EMAİL YORUMLAR
Öncelikle Umre ibadeti için yapılması gereken farz ve sünnetlere geçmeden ilkin birkaç konuyu belirtmek isteriz. Bunlar ;

– Umre ibadetini rahatlık içerisinde yapmak istiyorsanız, kendi fikirlerinizi ön plana almadani kafile başkanı ve din görevlilerinin uyarılarına kulak vermelisiniz. Kendi rahatımız için onların tavsiyelerine uymalıyız.
– Umre ibadeti süresince dünyevi konulardan sohbet etmemeli (politika,ticaret vs.), hiçbir mevzuda iddialaşmamalıyız. Bu biçim şeylerin umrenin içsel atmosferini bozacağını hatırımızda bulundurmalıyız.
– Umre seyahatimizin her anının yakarma bulunduğunu düşünerek, her an yakarış, zikir, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife ile meşgul olmalıyız.

Şimdi Umre ibadetimizin gerçekleşmesi için yapılması ihtiyaç duyulan şeyleri size maddeler halinde sıraladık. Bazı maddelerde ayrıntılı bilgiler gerektiği için cümlenin sonundaki linkleri tıklayarak ayrıntılı bilgiye haiz olabilirsiniz.

Sırası ile umre yapmak için;

1. Mikat sınırlarının herhangi birine çıkılarak, ihrama giysisi giyilir.

Mekke-i Mükerreme’ye Hac veya Umre maksadıyla girmek isteyenlerin, ihrama girmeden geçmeleri caiz olmayan yerlere Mikat sınırı denir. Kabe-i Muazzama’yı çevreleyecek şekilde beş adet mikat yeri vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

Zü’l-Huleyfe (Abar-ı Ali): Medine tarafından gelenler, buraya geldikleri vakit şartlarını yerine getirdikten sonra ihrama girerler. Türkiye’den Medine’ye gelmiş olanlar, Medine’de bir müddet kaldıktan sonra Mekke’ye giderken burada ihrama girerler.

Havayoluyla Türkiye’den Cidde’ye gelenler ise, mikat sınırını havada geçecekleri için, Türkiye’de ki havalimanında ihrama girerler.

Mikat-sinirlari

 

2. İhrama niyet edilerek, 2 rekat ihram namazı kılınır.

Türkiye’den Medine’ye gelip oradan da Mekke’ye geçenler Zü’l-Huleyfe (Abar-ı Ali)’de, Türkiye’den direk Cidde’ye gidenler ise havalimanında ihrama girerler, niyetlerini edip, namazlarını kılarlar. (Kerahat vakti haricinde her vakit kılınabilir)

Niyet ettim Allah rızası için ihram namazını kılmaya deriz ve tekbirimizi alırız. Peygamber efendimiz, namazımızın ilk rekatında Fatiha’dan sonrasında Kafirun suresi , ikinci rekatında Fatiha’dan sonrasında İhlas suresi öğrenim görmüştür. Dolayısıyla bu sureleri biliyorsak onun sünnetini yerine getirmek en doğrusudur. Eğer bilmiyorsak bildiğimiz herhangi bir sureyi okuyabiliriz.

Namazımızı da kıldıktan sonra umre için niyet ederiz. Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak isterim, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle benzer biçimde niyetimizi ederiz ve artık bundan sonra bizim için ihram yasakları başlamıştır.

 

3. Telbiye,tekbir, salavat-ı şerife okunarak Harem-i Şerife’ye doğru yola çıkılır.

Kabe görüldüğünde salatatlar, telbiyeler ve tekbirlerin okunması kesilir. İhram Yasaklarına dikkat edilerek, hanımefendiler sesini yükseltmeden, erkekler de aşikare olmak suretiyle, telbiye, tekbir, salavat-ı şerife okunarak yolculuğa devam edilir.

Telbiye :
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
‘’Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete kir ve’lmülke lâ şerike lek’’
Anlamı: “Emrine âmâdeyim Allah’ım, buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiç bir ortağın yoktur. Emrine âmâdeyim! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

 

4. Beytullah’ın o mübarek avlusuna çıkılır ve Kabe tavaf edilir. Tavafı bitirdikten sonrasında 2 rekat tavaf namazı kılınır.

Tavaf, bir şeyin etrafında dönmek anlamında olup, Hacer-i Esved’in hizasından başlayarak Kabe’nin çevresinde yedi kere dönmektir. Bu dönüşlerin herbirine “şavt” denir. Tavafın Kabe çevresinde yapılacağını “… ve Beyt-i Atik-i (Kabe’yi) tavaf etsinler.“ ifadelerini içeren ayetten anlamaktayız.

Tavaf’ın Mescih-i Haram içinde yani Kabe’nin etrafında yapılması icap eder. Kabe’nin etrafında tavaf yapılan yere Metaf (tavaf mekanı) denir. Burada tavaf yapıldığı benzer biçimde, mescidin üst katlarından, Kabe’nin çevresi dolaşılarak da tavaf yapılır. O zaman alan biraz geniş tutulmuş olur. Ancak Harem-i Şerif’in dşından dolaşanlar, tavaf yapmış sayılmazlar.

Tavaf’a başlamadan, öncelikle niyet ettim Allah rızası için umre tavafını meydana getirmeye diye niyet edilir. Kabe’yi sol tarafımıza alarak tavafın şavtlarına başlarız. Her şavta okunması ihtiyaç duyulan dualar vardır. Elimizde bir kitapçık yardımıyla bu duaları bakarak okuyabiliriz. Bunun yerine zikir, salavat, Rabbena dualarını da okuyabiliriz.

Kabe çevresinde 7 kere dönerek tüm şavtlarımızı tamamladığımızda tavaf namazı kılmamız gerekmektedir. Tavaf namazını Makam-ı İbrahim’in peşinde kılmak müstehaptır. Orada yer olmadığı taktirde herhangi uygun bir yerde kılmakta caizdir. Niyet ettim Allah rızası için tavaf namazını kılmaya diye niyet edip namazımıza başlarız. Sünnet olan aynı ihram namazında olduğu şeklinde namazımızın ilk rekatında Fatiha’dan sonra Kafirun suresi , ikinci rekatında Fatiha’dan sonrasında İhlas suresini okumak sünnettir. Namazımızı da kıldıktan sonrasında tavafımız bitmiş olur.

Tavaf’ın Vacipleri ;

– Tavafa abdestli olarak başlamalıyız. Tavaf esnasında abdesti bozulan şahıs Kabe’nin neresinde bulunduğunu belirleyerek dışarıya menfaat, abdestini aldıktan sonra bıraktığı yerden devam ederek yedi şavtı tamamlar.
– Setr-i avret, şu demek oluyor ki mahrem yerlerinin örtülmesi icap eder. Avret sayılan yerlerin dörtte biri veya daha bir çok açılırsa ceza icap eder.
– Kabe’yi sol tarafına alarak tavaf yapılır.
– Yürümeye gücü yetenlerin tavafı bizzat yürüyerek yapmaları icap eder. Yaşlılık, rahatsızlık ve sakatlık sebebiyle yürüyemeyenler ise tekerlekli sandalye vs. Binerek tavaf yapmalarında bir mahzur yoktur.

Tavaf’ın Sünnetleri;

– Bedenimizde ihram kıyafetimizde namaza mani olacak herhangi bir pislik bulunmaması gerekmektedir.
– Her şavtta Hacer-i esved’in karşı hizasına geldiğimizde elimizi kaldırıp ‘’Bismillahi Allahuekber’’ denilerek karşıdan selamlanır ve sağ elin içi öpülür. Tabii bunları yaparken bekleme yapmadan yürümeye devam edilir.
– Tavafı bitirdikten sonrasında kana kana su içmekte sünnettir.

 

5. Say yerine çıkılarak, Safa ile Merve içinde 7 kez Umre’nin Say’ı yapılır.

Sa’y kelimesi; koşmak, süratli yürümek anlamına gelmektedir. Sa’y meydana getirilen mekana Mes’a denir. Yürüme alanındaki uzunluğu yaklaşık 400 metredir.

Hz. İbrahim (a.S) hanımız Hacer ile oğlu İsmail’i Kabe’nin bulunmuş olduğu yere, Allah’a emanet ederek bırakmış, çocuklarının ırzkını temin etmek için çalışmaya gitmişti. Hz. İsmail henüz minnacık bir bebekti. Annesi onu emziriyordu. Suları bitmişti ve biran ilkin su bulunması gerekiyordu. Hz. İsmail için su arayan Hacer annemiz, Safa ile Merve tepeleri arasında su verecek kimse yok mu diye yedi kez bu tepelerde gidip gelmiştir ve sonucunda Cebrail (a.S)’ın Zemzem suyunu çıkardığına şahit olmuştur.

Safa ve Merve tepeleri arasındaki dört gidiş, üç gelişten ibaret olan Sa’y, yukarıdaki hatıraya dayanmaktadır.

Sa’y ın Yapılışı :

Safa tepesine çıkılır. Kabe’de ki Hacer-i Esved tarafına dönülerek, tavafın başında olduğu gibi, Kabe’ye doğru eller yukarıya kaldırılıp, ‘’Bismillah-i Allah’u Ekber’’ denilerek Kabe’ istilam edilir. Yani selamlanır.

Allah’ım! Senin rızan için Umre Sa’y ini yapmak isterim. Bunu bana kolaylaştır ve onu kabul eyle diye niyet edilir. Daha sonra Merve tepesine doğru yürünür. Bu andan itibaren isteyenler dua kitaplarındaki Sa’y ın her şavtında okunacak duaları okur. İsteyen de içinden geldiği gibi dua yada zikir çeker.

Yeşil ışıklı lamba ve direklerin oraya gelindiğinde, erkekler koşar adımlarla yürürler. Buna ‘’Hervele’’ denir. Kadınlar ise normal yürüyüşlerine devam ederler. Merve’ye varıldığı zaman bir şavt tamamlanmış olur. Burada tekrar Kabe’ye dönülerek İstilam (selamlama) yapılır. Daha sonra Safa’ya doğru gidilir. Safa’ya varınca ikinci şavt tamamlanmış olur. Diğer şavtlar da aynen bu biçimde yapılır.

Yedinci şavt tamamlandıktan sonra Merve’de Kabe’ye karşı dönülerek yakarış edilir. İsteyen yakarma kitabında ki Sa’y bittikten snra okunacak duayı okur. İsteyen de kendi içerisinden geldiği gibi yakarma eder. Böylelikle Say’ı da bitirmiş oluruz.

6. En son Sa’y ımızıda bitirdikten sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılır, tüm ihram yasakları kalkar ve umre ibadetimizi yerine getirmiş oluruz.

Tıraş olmaktan maksat, sakalın kazınması değil, saçların kesilmesidir. Saçların dipten kesilmesine ‘’Halk’’, kısaltılmasına da ‘’Taksir’’ denilir.

Hanefiler’e Göre ; Saçların tıraş edilmesi veya kısaltılmasında vacip olan miktar, başın en az dörtte birindeki saçlardır. Başın sadece dörtte birinden veya daha az kısmında saç varsa, hepsinin tıraş edilmesi veya kısaltılması gerekir.

Şafiler’e Göre; En az üç-beş tel saçın kesilmesi veya kısaltılması, vacibin ifası için ehil görülmüştür.

Maliki ve Hanbeliler’e Göre ; Saçların tamamının tıraş edilmesi veya kısaltılması vaciptir.Saçların tamamının tıraş edilmesi yada kısaltılması ise sünnettir.

Erkeklerin saçlarını dipten tıraş etmeleri, kısaltmalarından daha evladır. Kadınlar ise saçlarının uçlarından, parmak ucu boğumu (birbuçuk santim) uzunluğunda keserler.
Başında saç olmayan erkeklerin, bıçağı veya saç makinasını başlarının üstünde dolaştırmaları kesme yerine geçer. Bunun ne olursa olsun yapılması icap eder.
Saçı olmayan bayanların da makası başının üzerinde dolaştırması yeterlidir.

 

 

Umre Nasıl Yapılır?

Yazı dolaşımı


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir