Hac Ve Umre Arasındaki Farklar

İbadet maksadıyla hac mevsiminde Kâbe’yi ziyaret etmeye Hac denir. Hac mevsiminin haricinde Kâbe ziyaret edilirse Umre ismi verilir. Hac ibadeti İslam’ın beş temel şartından biridir. Farz-i ayn dediğimiz güçlü farzlardan olup, kitap ve sünnet ile sabittir. Kitaptaki yeri Al-i İmran

Devam

Umre’ye Tur İle Gitmenin Avantajları

Umre ibadet yolculuğudur ve bu yolculuğun en basit bir biçimde yapılabilmesi için de umre turları düzenleyen ustalaşmış firmalarla iletişime geçilmelidir. Organizasyon firmaları, konaklamaktan uzman rehberlik hizmetlerine kadar sayısız avantaj sunmakta, bu sayede yakarma oldukca huzurlu bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Umrenin yapılış

Devam

Umre İle İlgili Örnek Hikayeler

KABE’YE GİTMEDEN Hüccetü’l-İslâm İmam Gazalî’nin meşhur ‘İhyau Ulûmi’d Din’ adlı eserinde naklettiği olay şöyle: ‘Adamın biri nafile olarak hacca gitmek üzere hazırlanır. Zamanın alim ve sofilerinden olan Bişr b. Hâris ( 769)’e gelir ve : -Ben hacca gidiyorum, bir emriniz

Devam

Sa’y Nedir Nasıl Yapılır?

Koşmak, hızlı yürümek anlamına gelen Sa’y, Safâ ile Merve arasında usulüne göre gerçekleştirilen gidiş geliştir Tavafımızı bitirdikten sonrasında, “Niyet ettim Allah rızası için tavaf namazını kılmaya” şeklinde niyet ederek iki rekât tavaf namazı kılınır. Namazın bitiminden sonra kana kana zemzem

Devam

Umre’de Kabe Nasıl Tavaf Edilir?

Mekke’ye varıldığında Kâbe ilk görüldüğü an bir süre yakarış edilir. Malumunuz Efendimizin ifadesiyle Kâbe ilk görüldüğünde meydana getirilen dualar makbuldür. Daha sonra Hacerü’l-esved’e doğru yaklaşılır ve, “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için umre tavafını yapmaya. Tavafı bana kolay kıl ve

Devam

Umre’de İhrama Nasıl Girilir, Yasakları Nelerdir?

İhrama girmeden önce tırnakların kesilmesi, koltuk altların ve kasıkların temizlenmesi ve gusletmek sünnettir. Tüm dikişli elbiseler çıkartılarak, üzerimize sadece 2 parçadan oluşan bir örtü ile örtünülerek böylece ihram kıyafetimizi giymiş oluruz. Beyaz ve temiz olması şarttır. Bu bahsedilen ihram kıyafeti

Devam

Umre’nin Faydaları Nelerdir

Umre, bütün dünya Müslümanlarının dil,ırk,cinsiyet,meslek ayrılıkları gözetmeden, Allah’ın verdiği sağlığı ve mal zenginliğini, tekrar Allah yolunda harcayarak şükürlerini dile getirme yöntemlerindendir. ‘’Umre, daha sonra yapılacak ikinci umreye kadar vaki olacak (küçük günahlar) arasında bir kefarettir.’’ Buyurulmuştur. Resulullah (tez) bir başka

Devam

Umre Hakkında Genel Bilgiler

Umre yapmak isteyen kimse önce Medine’ye gidiyorsa, Mekke’ye hareket etmeden Medine’nin 10 km . dışındaki Zülhuleyfe Mikat bölgesinde veya uçakla Mekke’ye gidiyorsa, bulunduğu otelden ihrama girer Eğer hava yolu ile Türkiye’den direk Cidde’ye gidip oradan Mekke’ye geçecekse Umre’ciye kolaylık olası

Devam

Umre’ye Gitmenin Şartları Nelerdir?

Yol göstericimiz Kuran-i Kerim’de ; ”Gitmeye gücü yetenlerin Kabe’yi ziyaret etmeleri, Allah’ın insanoğlu üstündeki bir hakkıdır”. Buyurulmuştur. Maddi ve içsel gücü olan her insanın mübarek topraklara gitmesi İslamın 5 şartından biri olarak farz kılınmıştır. Kutsak topraklara gidecek yolcuların birçoğu Umre’ye

Devam

Umreye Gitmiş Olanlar İçin Dikkat

Bir kişiye haccın farz olmasının şartlarından birisi, zarurî gereksinimleri haricinde, hac mevsiminde hacca gidip dönünceye kadar kendisine ve aile fertlerine kifayet edecek ölçüde maddî imkâna sahip olmaktır. Hiç şüphesiz çocuk olmaması ve buluğluk çağına ulaşmış olması da haccın öteki bir

Devam

Umre Nasıl Yapılır?

  Öncelikle Umre ibadeti için yapılması gereken farz ve sünnetlere geçmeden önce birkaç konuyu belirtmek isteriz. Bunlar ; – Umre ibadetini huzur içinde yapmak istiyorsanız, kendi fikirlerinizi ön plana almadani kafile başkanı ve din görevlilerinin ikazlarına kulak vermelisiniz. Kendi rahatımız

Devam

Umre Nedir ?

Umre, lügaten; ziyaret manasınadır. Şer’an; ihramlı olarak Beytullah’ı ziyaret etmek ve Safa ile Merve arasında sa’y yapmaktır. Umre’nin tarifi ve hükmü: Umre belirli bir vakte bağlı olmaksızın arefe ve kurban bayram günleri (5 gün) haricinde istenildiği zaman ihram giyip, tavaf

Devam

Umre Turlarında Huzura Yolculuk

         Umre Turlarında Huzura Yolculuk Sıcak iklimi ile bilinen Arabistan’da, Rasulullah (sav)’in sünneti olan hac ibadeti gerçekleşmektedir. Bu ibadette Rasulullah (sav)’in sünnetine göre hareket edilir. Umre fiyatları kategorisinde, bu konuda uzman olan personelimiz, sizin için gerekli bütün bilgileri sunacaktır.   Umre

Devam